Stavanger Borger Corps 
Prudentia Et Constantia 
   Home      Fotoalbum
Presentasjon og overrekkelse andelsbevis for de nystøpte kanonene... 


Kanon Kanon


Andelsbevi...

Emaljelakk...

Grunning1 ...

Grunning2 ...

Vangepuss ...

Trognonhul...

Testmonter...

Klar1 ...

Presentasj...

Pussing ...

klar2 ......før sort emaljelakk til sist kunne påføres var puss, avfetting og grunning nødvendig.